• Kensuke Nagai
  • Nation Japan
  • Age 29
  • Height 178cm | 5'10"